Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2012

justalittlegirl
3375 b6d2
Reposted fromsoll soll
justalittlegirl
0643 36b7 500
Reposted fromsoll soll

October 06 2012

justalittlegirl

October 04 2012

justalittlegirl

October 03 2012

justalittlegirl

October 02 2012

justalittlegirl
9682 b555 500
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna vialosiek losiek

September 27 2012

justalittlegirl
2346 f536
Reposted fromretaliate retaliate viaoll oll

September 16 2012

justalittlegirl

September 15 2012

justalittlegirl
You have choice. Choose to be happy.

September 14 2012

justalittlegirl
Kobiety często piszą o tym, co im się wydaje, a nie o tym, co jest. Zwłaszcza gdy są zrozpaczone lub bardzo smutne.
Reposted fromrealityisabitch realityisabitch vialosiek losiek

September 13 2012

justalittlegirl
nocą wszystko wydaje się być straszniejsze. co jednak, jeśli poranek niczego nie zmieni?
justalittlegirl
Zależy Ci na czymś? Walcz. Wstawaj i nigdy się nie poddawaj. Nie ma celu, którego nie jesteś w stanie osiągnąć i marzenia, którego nie możesz spełnić. Nawet jeśli wydaje Ci się, że to już koniec, nie przestawać wierzyć - to właśnie wytrwałym życie daję szansę.
Reposted fromawaken awaken vialosiek losiek
justalittlegirl
Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
— Ernest Hemingway
justalittlegirl
załóż słuchawki i wyluzuj, nie Ty jedna straciłaś to na czym Ci zależało.
Reposted frommefir mefir vialosiek losiek
justalittlegirl
5552 2802
Reposted from1996 1996 vialosiek losiek
justalittlegirl
Chcesz coś zrobić to, to zrób.
Po prostu ogarnij się i działaj.
Nie twórz problemów tylko je rozwiązuj.
— klucz do zrealizowania tego co chcę
Reposted fromane ane vialosiek losiek
justalittlegirl
Nie wolno Ci rozmyślać za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. To Cię niszczy.
— Od dzisiaj.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialosiek losiek
justalittlegirl
Dać Ci dobrą radę? Nigdy nie podejmuj decyzji nocą. W dzień wszystko wygląda inaczej
— Caracol beach
Reposted fromMerlinka Merlinka vialosiek losiek
justalittlegirl
Uśmiechnij się, bo jeśli teraz się poddasz to już nigdy nie dasz rady.
justalittlegirl
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl